10 spurningar og svör um Brexit: Um hvað er samningurinn

Samið hefur verið um vegna Brexit um viðskipti og önnur mál, aðeins viku áður en aðlögunartímabili milli Bretlands og ESB lýkur.

Þar með er komið í veg fyrir Brexit án samninga í miðjum heimsfaraldri Covid og markar nýtt tímabil eftir meira en 40 ára aðild Bretlands að Evrópusambandinu.

Við höfum nú séð afrit af textanum – meira en þúsund blaðsíður af þéttum lagatexta sem gera grein fyrir hvernig sambandið mun starfa í framtíðinni. 

Hér eru 10 fyrstu spurningar og svör:

1. Veiðar

Eitt erfiðasta viðfangsefnið í viðræðunum: Hve mikið af fisk munu ESB-bátar geta veitt í Bretlandshöfum í framtíðinni og hversu lengi mun einhver aðlögunartími endast áður en nýjar ráðstafanir taka gildi að fullu? Embættismenn sem tóku þátt í samningaviðræðunum segja að Bretland hafi upphaflega viljað lækka verðmæti fisksins sem veiddur er af bátum ESB á hafsvæði Bretlands um 80%, en ESB lagði upphaflega til 18% niðurskurð. Hver hefur gefið meira eftir?

Svar: Verðmæti fisksins sem ESB veiðir á hafsvæði Bretlands verður skertur um 25% – sem er miklu minna en Bretland bað um í upphafi. Niðurskurðurinn verður í áföngum yfir á aðlögunartímabili sem tekur fimm og hálft ár – sem er mun styttra en ESB bað um í upphafi. Þegar aðlögunartímabilinu er lokið mun Bretland stjórna aðgengi að hafsvæði þess að fullu og gæti gert miklu meiri niðurskurð. Ef það ákveður að útiloka fiskibáta ESB getur ESB reynt að bæta tjón sitt, annað hvort með tollum á fiskveiðar í Bretlandi eða með því að koma í veg fyrir að Bretland geti veitt á hafsvæðum ESB.

2. „Jafnvægisaðstaða“

Hvernig munu reglurnar um sanngjarna samkeppni líta út til að tryggja að fyrirtæki annars aðilans fái ekki ósanngjarna yfirburði gagnvart keppinautum hins aðilans? Skilgreiningin á því hvað telst eðlilegt ríkisaðstoð, eða ríkisstyrkir til atvinnurekstrar, verður mikilvæg.

Svar: Það eru jafnar samkeppnisaðgerðir sem skuldbinda bæði Bretland og ESB til að viðhalda sameiginlegum stöðlum um réttindi starfsmanna, auk margra félagslegra og umhverfislegra reglugerða. Þetta var lykilkrafa ESB. Það þarf ekki að vera eins í framtíðinni, þannig að Bretland þarf ekki að fylgja lögum ESB, en reglurnar þurfa að vera sjáanlegar og skýrar til að vernda sanngjarna samkeppni.

Bretland hefur einnig samþykkt að halda sig við sameiginlegar meginreglur um hvernig ríkisaðstoð virkar og við sjálfstæða samkeppnisstofnun sem metur þær. En það getur valið að þróa kerfi sem tekur aðeins ákvarðanir þegar vísbendingar um ósanngjarna samkeppni eru lagðar fram. Það er frábrugðið ESB kerfinu sem metur líkleg áhrif styrkja áður en þeir eru afhentir.

3. Deiluúrlausn

Þetta verður efni í margra ára samningaviðræður sem framundan eru. Hvernig verður samningnum raunverulega framfylgt ef annar hvor aðilinn brýtur einhverja skilmála? Ef Bretland kýs að hverfa róttæklega frá reglum ESB í framtíðinni, hversu fljótt getur ESB brugðist við? Mun það hafa getu til að leggja tolla (eða skatta á útflutning í Bretlandi) á einu svæði (til dæmis á bíla) til að bregðast við broti á samningnum á öðru (fiskur, til dæmis)?

Svar: Ef annar hvor aðilinn hverfur frá sameiginlegum stöðlum sem eru til staðar 31. desember 2020, og ef það hefur neikvæð áhrif á hina hliðina, er hægt að koma af stað ferli sem gætu þýtt að tollar (skattar á vörur) séu lagðir á. Það byggir í kringum „jafnvægis“ ákvæði sem gefur bæði ESB og Bretlandi rétt til að grípa til ráðstafana ef um verulegan ágreining er að ræða. Þessi ákvæði er miklu strangari en ráðstafanir sem finnast í öðrum nýlegum viðskiptasamningum ESB og var lykilkrafa frá Evrópu. Það er kerfi sem við gætum heyrt miklu meira um á næstu árum.

Heildar stefna viðskiptasamningsins þýðir einnig að hægt er að miða gjaldtöku við tiltekna atvinnugrein vegna deilna í annarri. Það verður bindandi gerðardómskerfi sem tekur til embættismanna frá báðum hliðum. Það þýðir að þrátt fyrir að þetta sé tollfrjáls samningur mun ógnin um að hægt sé að taka upp tolla vegna deilna í framtíðinni vera stöðugur þáttur í samskiptum Bretlands og ESB.

4. Evrópudómstóllinn (EB)

Æðsti dómstóll ESB hefur áfram lokaorðið í Evrópurétti. En stjórnvöld í Bretlandi hafa sagt að beinni lögsögu dómstólsins í Bretlandi muni ljúka. Svo, mun evrópski dómstóllinn gegna einhverju hlutverki við að hafa umsjón með framtíðarsamningnum?

Svar: ESB hefur fallið frá kröfu sinni um að dómstóllinn eigi að gegna beinu hlutverki við eftirlit um stjórn samningsins í framtíðinni. Það var skýr bresk rauð lína. Einn staður þar sem dómstóllinn mun enn gegna hlutverki sínu er Norður-Írland, sem hefur sérstaka stöðu samkvæmt skilmálum útgöngusamningsins í Brexit. Það verður áfram háð reglum ESB um innri markað og tollabandalag, sem þýðir að Evrópudómstóllinn verður áfram æðsta lagaheimild fyrir sumar deilur í einum hluta Bretlands.

5. Ferðalög

Hverjar verða reglurnar fyrir Breta sem vilja ferðast til ESB frá 1. janúar 2021? Við vitum nú þegar smáatriðin en verða einhverjir viðbótarsamningar um hluti eins og almannatryggingar eða ökutækjatryggingar? Og verður einhver smáatriði um hvaða fyrirkomulag er við að skipta um evrópska sjúkratryggingakortið (EHIC)?

Svar: Breskir ríkisborgarar þurfa vegabréfsáritun ef þeir vilja vera í ESB meira en 90 daga á 180 daga tímabili. Þeir munu samt geta notað sjúkrakortin sín sem haldast í gildi þar til þau renna út. Stjórnvöld í Bretlandi segja að þeim verði skipt út fyrir nýja breska alþjóðlega heilbrigðistryggingarkortið (GHIC) en engar frekari upplýsingar liggja enn fyrir um hvernig á að fá það.

Gæludýravegabréf ESB verða ekki lengur í gildi en fólk mun samt geta ferðast með gæludýr eftir öðru og flóknara ferli.

Tveir aðilar voru sammála um samstarf um alþjóðlega farsíma reiki, en það er ekkert í samningnum sem kemur í veg fyrir að ferðamenn verði rukkaðir í Bretlandi fyrir að nota símann sinn í ESB og öfugt. Breskir ríkisborgarar þurfa ekki alþjóðlegt ökuskýrteini til að aka innan ESB.

6. Fjármálaþjónusta

Viðskiptasamningurinn snýst fyrst og fremst um reglur um vörur sem fara yfir landamæri. Það mun segja mun minna um þjónustuviðskipti. Verður sérstök yfirlýsing frá ESB sem viðurkennir reglur í Bretlandi um fjármálaþjónustu sem í grófum dráttum eru „jafngildar“ reglum ESB? Það myndi auðvelda breskum fyrirtækjum, sem flytja út þjónustu, áfram viðskipti á ESB-markaðnum.

Svar: Það er, eins og við var að búast, ekki mikið í þessum samningi fyrir þjónustufyrirtæki til að hrópa húrra fyrir. Bretar munu enn vona að ESB gefi út „jafngildis“ ákvörðun um fjármálaþjónustu á næstunni, en þjónustufyrirtæki almennt hafa ekki fengið eins mikla aðstoð í þessum samningi og breska ríkisstjórnin hafði beitt sér fyrir. Öruggum aðgangi sem bresk fyrirtæki höfðu að sameiginlegum markaði ESB er lokið.

7. Gögn

Þetta er mjög mikilvægt mál. Hverjar verða persónuverndarreglur fyrir bresk fyrirtæki sem fást við gögn frá ESB? Aftur, vonast Bretar til að ESB muni gefa út sérstaklega það sem er þekkt sem gagnaákvörðun sem viðurkennir reglur Bretlands sem jafngildar sínum eigin. En smáatriðin verður að skoða vandlega.

Svar: Báðir aðilar segjast vilja að gögn flæði yfir landamæri eins greiðlega og mögulegt er en í samningnum er einnig lögð áhersla á að einstaklingar eigi rétt á vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs og að „háar kröfur í þessu sambandi stuðli að trausti á stafrænu hagkerfi. og að þróun viðskipta. “

Þess vegna er ákvörðun ESB um að viðurkenna formlega að gagnareglur Bretlands séu nokkurn veginn þær sömu og hennar er svo mikilvægt – og við erum enn að bíða eftir því. Í millitíðinni hefur ESB samþykkt „tiltekið tímabil“ í fjóra mánuði, sem framlengist um tvo mánuði í viðbót, þar sem hægt er að skiptast á gögnum á sama hátt og nú, svo framarlega sem Bretland gerir engar breytingar á reglum sínum um persónuvernd.

8. Vörustaðlar

Við vitum að það verður meiri skriffinnska og tafir á landamærum í framtíðinni, fyrir fyrirtæki sem eiga viðskipti milli Bretlands og ESB. En munu báðir aðilar samþykkja einhverjar ráðstafanir til að gera hlutina aðeins auðveldari? Það er eitthvað sem kallast „gagnkvæm viðurkenning á samræmismati“ sem þýðir að eftirlit með stöðlum fyrir vörur þyrfti ekki að vera næstum eins uppáþrengjandi og ella.

Svar: Það er enginn samningur um samræmismat þó að breska ríkisstjórnin hafi vonað að það yrði. Það er aðeins ein áminning um hve margar nýjar viðskiptahindranir verða. Í framtíðinni, ef þú vilt selja vöruna þína bæði í Bretlandi og ESB, gætirðu þurft að láta athuga hana tvisvar til að fá hana vottaða.

Um önnur landamæramál er ekki heldur samkomulag um að viðurkenna hollustuhætti og öryggisstaðla hvers annars fyrir útflutning á matvælum úr dýraríkinu, sem þýðir að það verður að vera ansi uppáþrengjandi og kostnaðarsamt eftirlit með vörum sem fara inn á innri markað ESB.

Það munu þó vera nokkrar ráðstafanir sem draga úr tæknilegum viðskiptahindrunum og gagnkvæm viðurkenning á traustum kaupmannakerfum sem auðvelda stórum fyrirtækjum að starfa yfir landamæri.

9. Starfsréttindi

Mikið af fólki, allt frá endurskoðendum til matreiðslumanna, vinnur í mismunandi löndum ESB og þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að fara yfir landamæri mörgum sinnum meðan Bretland var hluti af ESB. En verður faglegt hæfi í Bretlandi viðurkennt víðsvegar um ESB í framtíðinni og hvaða takmarkanir verða það?

Svar: Stutta svarið er nei – þau viðurkennast ekki sjálfkrafa. Það mun gera breskum þegnum sem veita hvers konar þjónustu erfiðara fyrir að starfa í ESB. Þeir þurfa oft að sækja um til einstakra landa til að reyna að fá hæfi sitt samþykkt án nokkurrar tryggingar fyrir árangri. Það er rammi í samningnum fyrir Bretland og ESB um að samþykkja gagnkvæma viðurkenningu á hæfi einstaklingsins en það er veikara en það sem fagfólk hefur núna.

10. Öryggi

Þetta snýst ekki bara um viðskipti. Bretland mun missa sjálfvirkan og tafarlausan aðgang að ýmsum gagnagrunnum ESB sem lögreglan notar á hverjum degi – þar sem fjallað er um hluti eins og sakavottorð, fingraför og eftirlýsta einstaklinga. Svo hvers konar aðgang munu þeir hafa og hvernig mun öryggissamstarf vinna í framtíðinni?

Svar: Bretland missir aðgang að nokkrum lykilgagnagrunnum en mun hafa áframhaldandi aðgang að öðrum, þar með talið kerfinu sem krossar fingraför um alla álfuna. En þegar á heildina er litið mun öryggissamstarf ekki lengur byggjast á „rauntíma“ aðgangi. Og í sumum tilfellum, svo sem aðgangi að gögnum um hvaða flug fólk tekur, verða þessi gögn aðeins gerð aðgengileg við mun strangari skilyrði.

Samkomulag hefur náðst um framsal og hlutverk Bretlands í Europol, öryggisstofnuninni yfir landamæri, gerir það kleift að sitja fundi en hafa ekki bein áhrif á ákvarðanir. Bæði þessi ákvæði eru jákvæð og jafnast á við það besta sem önnur lönd hafa náð.

Ágreiningur um gögn verður tekinn fyrir af nýrri nefnd, ekki af Evrópudómstólnum – aftur, rauð lína fyrir Bretland. En samanlagt hefur dregið úr hraðanum sem Bretland fær mikilvæg gögn og áhrif þess á ákvarðanir.

Það er mörgum öðrum spurningum til að svara – þessi samningur mun mynda grunninn að samskiptum Bretlands og ESB um árabil ef ekki áratugi framundan. Og báðir aðilar verða að halda áfram að tala um hvernig eigi að framkvæma það sem best.

Heimild: BBC – lausleg þýðing úr umfjöllun þeirra um Brexit samninginn.

MEST LESIÐ

AÐRAR FRÉTTIR